Sommarresan – Hammarstugan


I Hammarsttugan i Hölö bor sedan många år Anita och Lenny Clarhäll. Deras trädgård präglas av många stora och ovanliga träd som planterades redan de första åren de bodde här. Lenny som är konstnär har byggt  flera mindre hus som växthus och ateljé. Och många av hans konstverk står ute i trädgården.

Acantusplantan som tagits hem från England vintertäcks noga varje år. Mycket ordentligt!
Den lilla apan vaktar ingången till Lennys ateljé. Den vackre klänningen i metall står ute tillsammans med fasaden på Svedenborgs lusthus som finns på Skansen som orginal


Resan avslutades hos Åke Gustavsson i Västerljung, i växthusen för kaffe och shopping.