Enköpingsparker mm


Sommarresans första stopp är hos Solveig  och Börje Sehlin i Hällbybrunn.
Här har de bott i 29 år och ägnat hela sin tid åt att underhålla och förbättra sin trädgård.
Från början hade de en kryddträdgård och en rosenplantering men nu har de utökat med ett omfattande woodland. Deras filosofi är att inte förgifta med besprutning utan litar på sina bevingade vännder att sköta bladlusbekämpningen.


Solveig grävde upp plantor på begäran också…


Denna gångväg som inramas av honungsrosor ska  besökas i juli – då blommar de som bäst


Irisen och Mari känner vi igen – men vad är den märkliga blomman till höger?

Resan fortsätter till Enköpings parker med ett stopp hos Åsby Handelsträdgård.

Fotografer:  Maria Nilsson, Elisabeth Sandberg och Leif Fredriksson.